Avstämning och kontroller i bokföringen

Att siffrorna blir rätt från början redan i bokföringsmomentet innebär att du slipper lägga tid på att rätta fel i efterhand. Avstämning av bokföringen är en rutin som görs löpande för att kontrollera att alla siffror stämmer. Med hjälp av kontinuerlig avstämning av ditt företags bokföring kan du alltid vara trygg med att företagets ekonomiska rapporter är kvalitetssäkrade.

Exempel på avstämning

Avstämning mellan bokföringen och kund- eller leverantörsreskontran görs alltid för att se så att alla transaktioner stämmer. Utifrån korrekta siffror kan viktiga beslut grundas. Avstämningarna går ofta till så att ett utdrag för en viss period jämförs mot ett konto där samma transaktion och händelser har skett. Varje månad får du en månadsrapportering som visar resultatet av den löpande bokföringen för månaden. Vi rekommenderar alltid månadsrapportering med avstämning mot transaktioner på olika konton mot bokföringen för att du enkelt ska få en övergripande bild av sådant som eventuellt inte stämmer i redovisningen.

Därför är det viktigt med avstämning

Att i efterhand bokföra ett arbete som löpt över ett helt år är mycket kostsamt, både tidsmässigt och ekonomiskt. Ett lagkrav och en mycket viktig del av företagets löpande bokföring är att samtliga ekonomiska händelser bokförs i direkt anslutning till att de sker. Den som inte löpande arbetar medavstämning och kontroller får oftast en tung arbetsbörda i slutet av året när bokslutet ska lämnas in. Vikten av att noggrant datera alla transaktioner blir ännu mer tydlig när något inte stämmer i bokföringen. Ju mer detaljer som finns i det som bokförts, desto enklare är det att spåra felet och rätta till det. En Auktoriserad Redovisningskonsult jobbar löpande med kvalitetssäkring av sitt arbete, vilket ger en trygghet för dig och ditt företag.

Senaste nytt