Redo Vision Skellefteå AB

Redo Vision Skellefteå AB är en redovisningsbyrå att lita på och framför allt att trivas med. En byrå med lång erfarenhet av branschen som vågar vara personlig och enkel. Vi bryr oss om företagaren, människan bakom papperen. Vi är anpassningsbara och snabba på att nyttja ny teknik, nya arbetssätt och idéer. Inte så stelt och byråkratiskt.

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda redovisningstjänster, bokslut, deklarationer, skatterådgivning, ekonomiförvaltning och lönetjänster till företag och dess ägare. Vi följer Rex, Svensk standard för redovisningstjänster, och verkar för att ge ett kvalitetssäkrat och bra beslutsunderlag till uppdragsgivare. Professionell skicklighet och kompetens ska iakttas av samtliga medarbetare vid utförandet av de olika arbetsuppgifterna.

Kunden

Ingen är för liten, ingen är för stor och vår kundkrets finns i hela Sverige. Geografiska avstånd är inget problem med teknik, god vilja och hög tillgänglighet. Vi ser till helheten, både för dig som företagare och ditt företag. Vi är inte experter på allt men har efter alla år byggt upp ett omfattande nätverk av kunniga människor, som vi vid behov kan vända oss till.

Senaste nytt